Patientinformation

Patientinformation

I denne pjece finder du information om sygdommen, og om hvordan du skal forholde dig fremover.

1. Hvad er modermærkekræft?
2. Kan modermærkekræft forebygges?
3. Hvordan tjekker jeg mig selv for modermærkekræft?
4. Hvordan foregår opfølgning af patienter, som har haft modermærkekræft?
5. Hvad er risikoen for tilbagefald?
6. Hvad gør jeg hvis jeg mistænker tilbagefald eller bliver bekymret for et nyt modermærke?
7. Graviditet og modermærkekræft
8. Anden information 

Hent PDF filen>

Symptombeskrivelse

Bivirkninger og symptomer ved modermærkekræft (også kaldet melanom)
Det er ikke alle patienter som oplever bivirkninger. Bivirkninger og senfølger kan ofte behandles og lindres. Hvis du oplever du disse kan en genhenvisning til hospital eller specialist måske være relevant for dig.

Hent PDF filen>